AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás stručně informovali o vývoji trhu s kartonovými obaly a vlnitou lepenkou.

 

Válka na Ukrajině rozkolísala ekonomiku skoro ve všech odvětvích. Výjimkou bohužel není ani trh s vlnitou lepenkou, na kterém došlo v uplynulých dvou týdnech k výraznému zdražení. Zásadní surovinou pro papírenský průmysl je dřevo, na jehož dodávkách z Ukrajiny a Ruska byl částečně závislý průmysl v celé Evropě.
Výroba papíru a vlnité lepenky je energeticky velmi náročná, a je obecně známou skutečností, že v současné době se ceny vstupů mění velmi často a zcela zásadně. Výslednou cenu kartonů a ostatních obalových materiálů proto neovlivňují jen ceny základních surovin, ale také rostoucí ceny energií a paliv, které značně navyšují logistické náklady.
Přestože se snažíme maximálně efektivní nákupní politikou tyto vlivy eliminovat, není dnes možné předvídat, jaký bude další vývoj, a současná situace nám tak neumožnuje garantovat ceny zboží na delší období dopředu, jak tomu bylo dosud. Z tohoto důvodu mají naše cenové nabídky kratkou dobu platnosti. 
 
I přes tuto nepříznivou situaci Vás můžeme ubezpečit, že materiál pro výrobu máme zajištěn díky dlouholeté spolupráci s našimi stabilními dodavateli materiálu z řad velkých nadnárodních papíren. Mnoho rozměrů klopových krabic a prokladů máme také běžně skladem.
 
Děkujeme za pochopení a za zachování Vaší přízně.  

 

 


KDE NÁS NAJDETE: